فارسى
Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )

Verses Number 11

الْقَارِعَةُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 1
آن حادثه کوبنده،
مَا الْقَارِعَةُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 2
و چه حادثه کوبنده‌ای!
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 3
و تو چه می‌دانی که حادثه کوبنده چیست؟! (آن حادثه همان روز قیامت است!)
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 4
روزی که مردم مانند پروانه‌های پراکنده خواهند بود،
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 5
و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلاّجی‌شده می‌گردد!
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 6
امّا کسی که (در آن روز) ترازوهای اعمالش سنگین است،
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 7
در یک زندگی خشنودکننده خواهد بود!
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 8
و امّا کسی که ترازوهایش سبک است،
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 9
پناهگاهش «هاویه» [= دوزخ‌] است!
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 10
و تو چه می‌دانی «هاویه» چیست؟!
نَارٌ حَامِيَةٌSorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) Verse Number 11
آتشی است سوزان!