soomaali
Sorah An-Nas ( Mankind )

Verses Number 6

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 1
Waxaad dhahdaa «Nabiyow» waxaan ka magangeley Eebaha dadka barbaariya.
مَلِكِ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 2
Ee dadka xukuma.
إِلَهِ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 3
Ee ah Ilaaha dadka.
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 4
Sharka «iyo xumaanta» waswaasiyaha qarsoon.
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 5
Ee waswaasiya laabta «Qalbiga» dadka.
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 6
«Kuwaas wax waswaasinayna» oo ah jinni iyo insiba.